Gebelikte Aşı

Gebelikte aşı uygulaması ilk 3 aydan sonra yapılmalıdır.
Gebelikte uygulanması sakıncalı aşılar canlı aşılar olup bunlar:

  • Kızamık
  • Kızamıkcık
  • Kabakulak
  • Çocuk felci(ölü aşı)

Gebelikte uygulanması en çok tavsiye edilen aşı tetanoz aşısıdır. Ülkemizde doğum sonrası özellikle evde doğuranlarda göbek kordonunun steril olmayan şartlarda kesilmesi ile yeni doğan tetanosu denilen ve ölüme yol açabilen hastalığa neden olmaktadır.


Tetanos aşısı teratojenik değildir. Koruyuculuğu 10 senedir. Son 10 yılda aşı olmayanlara, daha önce immünüze olmamış gebelere aşı uygulaması yapılmalıdır.
İkinci aşı bundan 4 hafta sonra yapılmalıdır. Bu 2 aşıdan sonra 15 gün sonra başlayan ve 3 sene süren koruyuculuk başlar.3 aşı 2.aşıdan 6 ay sonra yapılır ve koruyuculuğu 5 senedir.
4. aşı bundan 1 yıl sonra yapılır. koruyucluğu 10 yıldır. Daha sonra 10 yılda bir rapel yapılır.


HepatitB:
İnaktif bir aşıdır..Gebelikte Uygulanması ile ilgili veriler yetersizdir.Hepatit B taşıyıcı bir annenin yeni doğana geçişi %10-80 arasındadır. HepatitB ile enfekte olan yeni doğanların ileriki zamanda Karaciğer rahatsızlığına tutulma riski %90olup bu yeni doğanlara doğar doğmaz Hepatit B aşısı ilk 12 saatte de Hepatit B İmmün globulini yapılmalıdır. Bebeğe geçiş bu sayede %90 önlenebilir.
Bağışık olmayan bir anne hepatitB’li birinin kanı ile temas etmesi halinde 7 gün içinde Hepatit B immünglobulinin yapılması önerilir.